Biologi


Biologi


Biologi 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir deg 0,5 realfagspoeng og du kan bygge videre med Biologi 2 for å oppnå full fordypning i programfaget.

Om faget

Biologi handler om livet på jorden og om sammenhenger mellom biologisk mangfold, evolusjon og biologiske prosesser. Faget skal bidra til at elevene forstår sammenhenger i naturen, og gi dem kunnskap om sammenhenger mellom helse og livsstil. Kompetanse i biologi, etisk bevissthet og miljøbevissthet danner grunnlaget for en bærekraftig forvaltning av biomangfoldet og for å sikre vårt egne livsgrunnlag for framtiden. I biologi får elevene innsikt i hvordan naturvitenskapelig og utforskende arbeid i biologi kan bidra til at vi finner løsninger for en bærekraftig utvikling. Faget skal forberede elevene på videre studium og arbeids- og samfunnsliv.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Biologi skal bidra til at elevene får forståelse av hvordan det komplekse samspillet mellom mennesket og naturen fungerer, og hvordan menneskelig aktivitet påvirker natur og miljø. Biologi skal videre bidra til forståelse av egenverdien til naturen og artene, og til respekt for alt levende. Praksiser og tenkemåter i biologi gir anledning til praktisk og utforskende arbeid og skal stimulere til naturglede, refleksjon og handling. Videre skal faget bidra til at elevene får kunnskap om faktorer som kan virke inn på deres egne og andre sin helse.

Labkurs
I labkurset tar vi for oss aktuelle labforsøk for privatisteksamen

Eksamen og timetall

Når du tar Biologi 1 som privatist skal du opp til muntlig-praktisk  eksamen. Eksamen er lokalt gitt av eksamenskontoret i ditt fylke.

Biologi 1 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning om du tar Biologi 1 over ett semester.  Lån fra Lånekassen beregnes etter studiebelastning.

Udir

Velg:

  • Total: 0 kr
Bulk deal
Quantity Discount Discounted price
2 - 20 10% kr
Bulk pricing will be applied to package:

Oppstart av kurset:

Uke 3

Oppsummert


Som privatist skal du benytte disse fagkodene når du skal melde deg opp til eksamen:

Studieforberedende, LK20 fagkoder:

  • Biologi 1: REA3035 (muntlig-praktisk)
  • Biologi 2 : REA3036 (skriftlig) – REA3037 (muntlig-praktisk)