Engelsk


Engelsk


Engelsk er et obligatorisk fag som er en del av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse.

Om Faget

Engelsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Faget skal gi elevene et grunnlag for å kommunisere med andre lokalt og globalt, uavhengig av kulturell og språklig bakgrunn. Engelsk skal bidra til å utvikle elevenes interkulturelle forståelse av ulike levemåter, tenkesett og kommunikasjonsmønstre. Faget skal forberede elevene på en utdanning og et samfunns- og arbeidsliv som stiller krav om engelskspråklig kompetanse i lesing, skriving og muntlig kommunikasjon. 

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Gjennom arbeidet med faget skal alle elever bli trygge engelskbrukere slik at de kan bruke engelsk for å lære, kommunisere og knytte bånd til andre. Kunnskap om og en utforskende tilnærming til språk, kommunikasjonsmønstre, levemåter, tenkesett, og samfunnsforhold åpner for nye perspektiver på verden og oss selv. Faget skal bidra til å utvikle elevenes forståelse av at deres oppfatning av verden er kulturavhengig. Dette kan åpne for flere måter å tolke verden på, bidra til å skape nysgjerrighet og engasjement, og medvirke til å forebygge fordommer. Elevene skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet. Læreplanen i engelsk og læreplanen i engelsk for elever med tegnspråk er likeverdige.

Eksamen og timetall

Når du tar engelsk som privatist må du ta både skriftlig og muntlig eksamen. Om du har karakter i engelsk fra vg1 (studieforberedende) eller vg2 (yrkesfaglig) bestemmer du selv om du vil ha dine nye privatisteksamens karakterer eller dine gamle karakterer på vitnemålet.

Engelsk skriftlig er sentralt gitt, mens engelsk muntlig blir gitt lokalt av eksamenskontoret i fylket.

Engelsk utgjør 140 studietimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning om du tar engelsk over ett semester.  Lån fra Lånekassen beregnes etter studiebelastning.

Engelsk er ett av fagene i 23/5 pakken.

Udir

Velg:

  • Total: 0 kr
Bulk deal
Quantity Discount Discounted price
2 - 20 10% kr
Bulk pricing will be applied to package:

Oppstart av kurset:

Uke 3

Oppsummert


Kurset i Engelsk ved Philini Instituttet er eksamensrettet. Her er det engelsk språklige lærere som har stort fokus på tekstproduksjon, tekstforståelse og tekstformidling. 

Fagkoder:

Studiespeforberedende

  • Skriftlig: ENG1007
  • Muntlig: ENG1008

Yrkesfaglig:

  • Skriftlig: ENG1009
  • Muntlig: ENG1010