Fysikk


Fysikk


Fysikk 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir deg 0,5 realfagspoeng og du kan bygge videre med Fysikk 2 for å oppnå full fordypning i programfaget.

Om faget

Fysikk handler om å forstå den fysiske verden, fra de minste partiklene til hele universet. Faget gir elevene innsikt i hvordan verden er bygget opp, muligheter til å se sammenhenger i naturlige fenomener og verktøy til å forutsi utfall av fysiske prosesser. Fysikk handler også om hvordan teknologisk utvikling påvirker individet og samfunnet. Kompetanse i analytisk tenkning og problemløsing forbereder elevene til videre utdanning og arbeidsliv.

Fysikk skal bidra til at elevene utvikler en vitenskapelig og kritisk tenkemåte, og til at de får mulighet til å reflektere over hvordan naturvitenskapelig kunnskap utvikles. I fysikk skal vitenskapelige påstander kunne utfordres både teoretisk og eksperimentelt, og nye innsikter og metoder skal bidra til at vitenskapen utvikler seg. Faget skal gi elevene rom til undring, og fagets utforskende og eksperimentelle natur skal legge til rette for at elevene får utfolde nysgjerrighet, skaperglede og engasjement. Fysikkfaget skal bidra til at elevene anerkjenner verdien av samarbeid og idéutveksling for å utvikle kunnskap og forståelse.

Labkurs

I labkurset tar vi for oss aktuelle forsøk og øvinger til for praktisk-muntlig eksamen.

Eksamen og timetall

Når du tar Fysikk 1 som privatist skal du opp til muntlig-praktisk  eksamen. Eksamen er lokalt gitt av eksamenskontoret i ditt fylke.

Fysikk 1 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning om du tar Fysikk 1 over ett semester.  Lån fra Lånekassen beregnes etter studiebelastning.

Udir

Velg:

  • Total: 0 kr
Bulk deal
Quantity Discount Discounted price
2 - 20 10% kr
Bulk pricing will be applied to package:

Oppstart av kurset:

Uke 3

Oppsummert


Som privatist skal du benytte disse fagkodene når du skal melde deg opp til eksamen:

Studieforberedende, LK20 fagkoder:

  • Fysikk 1: REA3038 (muntlig-praktisk)
  • Fysikk 2: REA3039 (skriftlig) – REA3040 (muntlig-praktisk)