Historie


Historie


Om faget

Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdivalg.

Opplæringen i faget skal gi innsikt i mangfoldet av leveforhold og livsbetingelser for mennesker i fortiden. Historiefaget skal bidra til å øke forståelsen for at alle samfunn representerer verdier og holdninger som er resultater av historiske prosesser. Det skal fremme toleranse, gjensidig respekt og forståelse for menneskerettighetene. Historiefaget skal gi innsikt i demokratiets betydning for vårt samfunn, og bidra til bevissthet omkring globale utfordringer. Faget skal stimulere til engasjement og aktiv deltakelse i samfunnslivet ved å utvikle evnen til kritisk, analytisk og kreativ tenkning.

Historiefaget kan ha stor betydning for hvordan individet forstår og oppfatter seg selv og samfunnet, og for hvordan den enkelte skaper sin identitet og tilhørighet med andre. Opplæringen skal styrke elevens viten om og innsikt i sentrale begivenheter og utviklingslinjer i historien. Faget skal fremme evnen til å bearbeide og vurdere historisk materiale og annen informasjon. Historisk innsikt kan bidra til å forstå egen samtid bedre, og til å forstå at en selv er del av en historisk prosess og skaper historie.

Eksamen og timetall

Når du tar historie som privatist skal du opp til muntlig eksamen. Dette gjelder uansett om det er som påbygg eller studieforberedende. Bruk fagkoden du finner i menyen til høyre.

Har du avsluttende karakter i historie fra før og kun skal forbedre karakteren så er det fullt mulig. Karakteren du får på privatisteksamen kan erstatte tidligere eksamens- og standpunktkarakterer om du ønsker det.

Historieeksamen er muntlig og blir gitt lokalt av eksamenskontoret i fylket.

Historie vg3 studieforberedende er 169 årstimer, dette tilsvarer 40% studiebelastning om du tar historie over 1 semester.

Historie vg3 påbygg er 140 årstimer, dette tilsvarer 32% studiebelastning om du tar historie over 1 semester.

Lån fra Lånekassen beregnes etter studiebelastning.

Udir

Velg:

  • Total: 0 kr
Bulk deal
Quantity Discount Discounted price
2 - 20 10% kr
Bulk pricing will be applied to package:

Oppstart av kurset:

Uke 3

Oppsummert


Privatister som skal ta historie studieforberedende eller som påbygg skal melde seg opp med følgende koder:

Studieforberedende, LK20 fagkoder:

  • HI1010 – Historie vg3

Yrkesfaglig vg3 påbygg til generell studiekompetanse, LK20 fagkoder:

  • HIS1011 – Historie vg3

Siste eksamen i historie etter LK06 avholdes høsten 2022. LK06 koder finner du her.