Matematikk


Matematikk


Matematikk 1P og 2P er et minstekrav for å oppnå generell studiekompetanse.

Om faget

Matematikk P er et sentralt fag for å kunne forstå og beskrive forhold og sammenhenger i samfunnet gjennom matematisk modellering. Matematikk P skal bidra til at elevene utvikler et presist språk for kritisk tenking og matematiske problemløsningsstrategier. Matematikk P skal forberede elevene på et samfunn og arbeidsliv i utvikling gjennom praktisk bruk av matematikk.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Kritisk tenking i matematikk omfatter kritisk vurdering av resonnement og argument og kan ruste elevene til å gjøre egne valg og ta stilling til viktige spørsmål i sitt egne liv og i samfunnet. Når elevane får tid til å tenke, reflektere, resonnere matematisk, stille spørsmål og oppleve at faget er relevant, ligger faget til rette for kreativitet og utvikling. Matematikk skal bidra til at elevene utvikler evne til å jobbe selvstendig.

Eksamen og timetall

Når du tar matematikk som privatist skal du ta skriftlig eksamen. Om du har karakter i faget fra før bestemmer du selv om du vil ha din nye privatisteksamens karakter eller din gamle karakter på vitnemålet.

Matematikk eksamen er skriftlig og sentralt gitt.

Matematikk 1P/1PY utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning om du tar faget over ett semester.  Lån fra Lånekassen beregnes etter studiebelastning.

Udir

 

 

Velg:

  • Total: 0 kr
Bulk deal
Quantity Discount Discounted price
2 - 20 10% kr
Bulk pricing will be applied to package:

Oppstart av kurset:

Uke 3

Oppsummert


Som privatist skal du benytte disse fagkodene når du skal melde deg opp til eksamen:

  • Matematikk 1P Fagkode: MAT1019
  • Matematikk 2P Fagkode: MAT1023
  • Matematikk R1 Fagkode:REA3056
  • Matematikk R2 Fagkode: REA3058
  • Matematikk 1PY Fagkode: Avhenger av hvilken linje du har gått på
  • Matematikk 2PY Fagkode: Avhenger av hvilken linje du har gått på
  • Matematikk S1 Fagkode:REA3060
  • Matematikk S2 Fagkode:REA3062