Naturfag


Naturfag


Naturfag er ett av de seks minstekravsfagene du trenger for å få studiekompetanse.

Om faget

Naturfag er et sentralt fag for å beskrive og forstå hvordan vår fysiske verden er bygget opp. Faget skal bidra til at elevene får naturopplevelser og et faglig grunnlag for å verne om naturressurser, bevare biologisk mangfold og bidra til en bærekraftig utvikling. Naturfag skal også bidra til at elevene utvikler kompetanse til å ivareta egen og andres helse. Når elevene tar i bruk naturfaglig språk og naturfaglige metoder, praksiser og tenkemåter i arbeid med faglige emner, vil de få grunnlag for å forstå hvordan naturfaglig kunnskap brukes og utvikles. Kunnskap om samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn kan fremme elevenes evne til kritisk tenkning og bidra til at de tar bevisste valg i hverdagen. Naturfag skal forberede elevene på et arbeids- og samfunnsliv som vil stille krav til en utforskende tilnærming og teknologisk kompetanse.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Naturfag skal bidra til undring, nysgjerrighet, skaperglede, engasjement og nytenkning hos elevene ved at de får arbeide praktisk og utforskende med faget. Elevene skal få innsikt i hvordan menneskers levesett og handlinger påvirker livet på jorda. Naturen har en egenverdi som er uavhengig av menneskers bruk og påvirkning, og naturfaglig kunnskap kan bidra til at den forvaltes på en forsvarlig måte. Naturen er også en viktig del av samisk kultur og identitet. Kunnskap om samenes erfaringsbaserte og tradisjonelle kunnskap om naturen kan derfor bidra til bærekraftig ressursutnyttelse og vern av naturmangfoldet.

Labkurs

I labkurset tar vi for oss aktuelle labforsøk for privatisteksamen.

Eksamen og timetall

Når du tar Naturfag som privatist skal du opp til muntlig-praktisk eksamen. Eksamensdato blir lokalt gitt av eksamenskontoret i ditt fylke.

Naturfag utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning  dersom du tar faget over ett semester.

Lån fra Lånekassen beregnes etter studiebelastning.

Udir

Velg:

  • Total: 0 kr
Bulk deal
Quantity Discount Discounted price
2 - 20 10% kr
Bulk pricing will be applied to package:

Oppstart av kurset:

Uke 3

Oppsummert


Som privatist skal du benytte disse fagkodene når du skal melde deg opp til eksamen:

Studieforberedende, LK20 fagkode:

  • Naturfag VG1 : NAT1007

Yrkesfaglig: Naturfag Vg3 påbygging, LK20 fagkode:

  • Naturfag VG3: NAT 1018