Norsk


Norsk


Norsk er skriftlig og muntlig, og er ett av fagene du må ha for å få studiekompetanse. Norsk går over to semester. 

Om faget

Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Faget skal gi elevene tilgang til kulturens tekster, sjangre og språklige mangfold og skal bidra til at de utvikler språk for å tenke, kommunisere og lære. Faget norsk skal ruste elevene til å delta i demokratiske prosesser og skal forberede dem på et arbeidsliv som stiller krav om variert kompetanse i lesing, skriving og muntlig kommunikasjon.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Faget norsk skal gi elevene innsikt i den rike og mangfoldige språk- og kulturarven i Norge. Gjennom arbeid med faget norsk skal elevene bli trygge språkbrukere og bevisste på sin egen språklige og kulturelle identitet innenfor et inkluderende fellesskap der flerspråklighet blir verdsatt som en ressurs. Faget skal styrke elevenes evne til kritisk tenkning og skal ruste dem til å delta i samfunnet gjennom en utforskende og kritisk tilnærming til språk og tekst. Norskfaget skal gi elevene litterære opplevelser og mulighet til å uttrykke seg kreativt og skapende. Lesing av skjønnlitteratur og sakprosa skal gi elevene mulighet til å reflektere over sentrale verdier og moralske spørsmål og bidra til at de får respekt for menneskeverdet og for naturen.

Eksamen og timetall

Når du tar norsk som privatist kan du ta både skriftlig hovedmål og sidemål, samt muntlig eksamen. Om du har gått yrkesfaglig og avsluttet norsk i vg2 så må du ta norsk som påbygg og bruke fagkodene du finner i menyen til høyre.

Ønsker du å ta opp norsk på nytt eller ikke har norsk fra før så er det fagkodene under «Studieforberedende» som gjelder for deg.

Har du avsluttende karakter i norsk fra før og kun skal forbedre en eller to av de tre karakteren så er det fullt mulig. Karakteren du får på den eller de eksamenene du tar erstatter tidligere eksamens og standpunktkarakterer.

Norsk skriftlig hovedmål og sidemål er sentralt gitt, mens norsk muntlig blir gitt lokalt av eksamenskontoret i fylket.

Norsk utgjør 393 studietimer, dette tilsvarer 47% studiebelastning om du tar norsk over 2 semester.  Lån fra Lånekassen beregnes etter studiebelastning.

Norsk er ett av fagene i 23/5 pakken.

Udir

 

Velg:

 • Total: 0 kr
Bulk deal
Quantity Discount Discounted price
2 - 20 10% kr
Bulk pricing will be applied to package:

Oppstart av kurset:

Uke 3

Oppsummert


Privatister som skal ta norsk studiespesialisering eller 23/5 regelen skal melde seg opp til disse tre eksamen med følgende koder:

Studieforberedende, LK06 fagkoder:

 • NOR1211- Norsk hovedmål 
 • NOR1212- Norsk sidemål 
 • NOR1213- Norsk muntlig 

Yrkesfaglig vg3 påbygg til generell studiekompetanse, LK06 fagkoder:

 • NOR1231 – Norsk hovedmål
 • NOR1232 -Norsk sidemål
 • NOR1233 – Norsk muntlig

Studieforberedende, LK20 fagkoder:

 • NOR1267- Norsk hovedmål 
 • NOR1268- Norsk sidemål 
 • NOR1269- Norsk muntlig 

Yrkesfaglig vg3 påbygg til generell studiekompetanse, LK20 fagkoder:

 • NOR1270 – Norsk hovedmål
 • NOR1271 -Norsk sidemål
 • NOR1272 – Norsk muntlig

Siste eksamen i norsk etter LK06 avholdes høsten 2023.