Samfunnskunnskap


Samfunnskunnskap


Samfunnskunnskap er et obligaotirks fag som er en del av de seks minstekrnvsfagene som gir generell studiekompetanse.

Om faget

Samfunnskunnskap er et sentralt fag for at elevane skal utvikle seg som engasjerte og kritisk tenkende deltakere i samfunnet. I samfunnskunnskap skal elevane få drøfte og reflektere i fellesskap og vise respekt for meningsmangfold. Faget skal bidra til at du forstår hva som påvirker identitet og selvfølelse, og forståelse av lokalsamfunnet vi lever i, og nasjonale og globale forhold og problemstillinger. Samfunnskunnskap skal bidra til å styrke din forståelse av samfunnet du lever i, og hvordan samfunnet formar deg som menneske.

Samfunnskunnskap skal bidra til at elever blir aktive medborgerere som videreutvikler kompetansen sin om grunnleggende demokratiske verdier som medbestemmelsesrett, likestilling, ytringsfrihet og respekt for menneskerettigheter.

Eksamen og timetall

Når du tar samfunnskunnskap som privatist skal du ha muntlig  eksamen, datoen for denne  blir gitt lokalt av eksamenskontoret i fylket.

Samfunnskunnskap utgjør 84 årstimer, dette tilsvarer 20% studiebelastning om du tar samfunnskunnskap over 1 semester.

Lån fra Lånekassen beregnes etter studiebelastning.

Velg:

  • Total: 0 kr

Oppstart av kurset:

Uke 3

Oppsummert


Privatister som skal ta samfunnskunnskap skal melde seg opp til eksamen med følgende kode:

Eksamenskode: SAK1001 (LK20)

Det er ikke lenger mulig å ta eksamen etter LK06.