Kjemi


Kjemi


Kjemi 1 et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag og gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Kjemi 2 for å oppnå full fordypning i programfaget.

Om faget

Kjemi handler om stoffers og materialers oppbygning, egenskaper og reaksjoner. Faget skal gi elevene grunnlag for å kunne forstå vår fysiske verden og innsikt i hvordan kompetanse i kjemi bidrar til endringer i samfunnet. Kjemi skal gi innsikt i hvordan naturvitenskapelig kompetanse og utforskende arbeid kan bidra til å finne løsninger og forberede elevene på videre studier og et arbeids- og samfunnsliv.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Kjemi skal bidra til at elevene utvikler kreativitet og utfolder utforskertrang gjennom eksperimentelt og utforskende arbeid. Videre skal faget bidra til at elevene anerkjenner verdien av samarbeid og idéutveksling for å utvikle kompetanse og forståelse. Faget skal også bidra til at elevene utvikler en vitenskapelig og kritisk tenkemåte og en faglig etisk bevissthet.

Labkurs

I labkurset tar vi for oss aktuelle labforsøk for privatisteksamen.

Eksamen og timetall

Når du tar Kjemi 1 som privatist skal du opp til muntlig-praktisk eksamen. Eksamensdato blir lokalt gitt av eksamenskontoret i ditt fylke.

Kjemi 1 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning  dersom du tar faget over ett semester.

Lån fra Lånekassen beregnes etter studiebelastning.

 

Udir

Velg:

  • Total: 0 kr
Bulk deal
Quantity Discount Discounted price
2 - 20 10% kr
Bulk pricing will be applied to package:

Oppstart av kurset:

Uke 3

Oppsummert


Som privatist skal du benytte disse fagkodene når du skal melde deg opp til eksamen:

Studieforberedende, LK20 fagkoder:

  • Kjemi 1:
    • REA3045 (muntlig-praktisk)
  • Kjemi 2:
    • REA3046 (skriftlig) 
    • REA3047 (muntlig-praktisk)