privatisteksamen

Privatisteksamen

Som privatist får du ikke standpunktkarakterer. Du må ta eksamen i hvert fag for å få en karakter. Fagene kan ha både skriftlig og muntlig eksamen.