Privatisteksamen

Som privatist får du ikke standpunktkarakterer, du må ta privatisteksamen for å få en karakter. Noen fag har både skriftlig og muntlig eksamen, men de fleste fag har kun en av delene.

Du har selv ansvar for å melde deg opp og gjør det her.

Frister for påmelding til eksamen:

 • Høstsemester: 15. september
 • Vårsemester: 1. februar

Eksamensavgift 2023:

 • 1251,- for nye/ikke bestått fag
 • 2503,- for fag hvor du har karakter fra før

Det er fylkeskommunen som er arrangør av privatisteksamen. Det er her du melder deg opp til eksamen og betaler eksamensavgiften. Påmeldingen er gyldig først når du har betalt. Du må melde deg opp til både skriftlig og muntlig eksamen i de fagene som krevet dette.

Slik foregår privatisteksamen

Utførelsen av privatisteksamen varierer ut i fra fag og fylke. Du kan sjekke UDIR for mer informasjon eller spør læreren din hvis du er usikker.

Skriftlig eksamen

Noen skriftlige eksamener har en forberedelsesdel før selve privatisteksamen, tilgang til dette blir lagt ut på www.udir.no kl 09:00 dagen før eksamen. Er eksamen på en mandag publiseres dette på fredagen før. Gjennomføringen og hvor lang tid du har på eksamen varierer. Tid og sted for din eksamen finner du i Privatistportalen.

 • Husk å ta med gyldig legitimasjon. Kopi av legitimasjon, utgått eller digital legitimasjon godtas ikke.
 • Oppmøtetid er vanligvis 08.00.
 • Ta med en egen PC som du er vant med å bruke.
 • Hjelpemidler og skrivesaker må du også ta med selv. Det kan ikke deles eller lånes fra andre.
 • Det er ikke lov med mobiltelefon eller smarte klokker. Alt trådløst utstyr med bluetooth/wifi må skrus av med unntak av PC’en du arbeider på.
 • Lufteturer gjøres sammen med eksamensvakt.
 • For toalettbesøk må du også kontakte en vakt.
 • Husk at du må sjekke ut før du går for å få sensur på din besvarelse.

Alle eksamener i fag fra LK20 gjennomføres i et nytt heldigitalt system. Du kan lese mer om din eksamen her: kandidat.udir.no. Bruk fagkoden din til å søke opp riktig eksamen.  Det er ikke lenger mulig å levere oppgaver på papir, PC’en du bruker må kunne lagre og laste opp filer.

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle todelte eksamener der del 1 gjennomføres uten hjelpemiddel skal gjennomføres i det gamle gjennomføringssystemet.

Muntlig og Muntlig-praktisk eksamen

 • Ved muntlig eksamen får du først en forberedelsestid på 30 minutter og selve eksamen varer inntil 30 minutter. For engelsk og fremmedspråk er forberedelsestiden på 60 minutter.
 • Ved en muntlig-praktisk eksamen får du en forberedelsestid på 30 minutter og opp til 45 minutter i enkelte fag. Selve eksamen varer i inntil 45 minutter.
 • Tid og sted for din eksamen finner du i Privatistportalen.
 • Ved ankomst viser du frem gyldig legitimasjon til eksamensvakten før du går til angitt venteområde.
 • Du blir hentet når det er din tur til å ha forberedelse. Ha legitimasjonen din klar. Du må påberegnes forsinkelser og noe ventetid.
 • Du må ta med deg dine egne skrivesaker til eksamen (penn/papir/pc/bøker/annet). Du kan kun bruke notater fra forberedelsesdelen under eksamineringen.

Dette må du huske på

 • Gyldig legitimasjon.
 • Skrivesaker/datamaskin og hjelpemidler du ønsker å bruke under forberedelsesdelen.
 • Møt til angitt tid og sted. Ved oppmøte til eksamen kan du ikke regne med å slippe inn i eksamenslokalet før angitt oppmøtetid. Når eksamensplanen er publisert finner du tid og sted ved å klikke på faget blant dine eksamener i Privatistportalen..

Eksaminasjonen er en fagsamtale mellom deg og eksaminator. Dere bestemmer før forberedelsestiden om den skal starte med at du presenterer temaet, eller som samtale. Eksamen utarbeides med utgangspunkt i læreplanen i faget.

Dette skjer etter privatisteksamen

Karakterene publiseres på Din Side på Privatistportalen.
Eksamenskontoret i fylkeskommunen sender deg kompetansebevis med eksamenskarakterene i midten av januar eller i slutten av juni. Ved noen eksamenskontor på dette bestilles på forhånd.
Ved opptak til høyere utdanning må du sende beviset på den forbedrede karakteren sammen med eksisterende vitnemål. Ønsker du et oppdatert vitnemål, må du kontakte din opprinnelige videregående skole. 

Privatisteksamen på egenhånd?

Du kan også melde deg opp til privatisteksamen uten undervisning. Ønsker du dette går du direkte til Privatistportalen og melder deg på ønsket fag. Husk at det kan være tungt å studere alene og vanskelig å holde kontroll over alt pensum. Er du likevel bestemt på å gjennomføre uten undervisning, er du fortsatt velkommen til en rådgivningstime med en av våre rådgivere slik at dere kan legge opp en god plan.