12 Gode tips til eksamensforberedelsene

Dette er en kort liste med noen gode studietips til eksamen.

    1. Kom igang! Hvis du har tatt gode notater i løpet av semesteret, les disse daglig. Notatene dine deler du inn i bolker, slik at du enklere kan se fremgangen.Lag en oversikt over pensumet du skal igjennom frem mot eksamen og del pensumet inn i mindre bolker. Det vil bli lettere å se fremgangen etterhvert som du leser deg gjennom stadig flere deler av pensumet.
    1. Dekk over notatene dine og forsøk å forklare hva som står der. Bruk flashcards, det fungerer!
    1. Bruk ulike husketeknikker for å memorere stoffet.
    1. Finn ut hvilke spørsmål, oppgaver eller problemstillinger som kan bli aktuelle. Øv på gamle eksamensoppgaver, du finner de på UDIR sine hjemmesider.
    1. Snakk med læreren i faget eller andre fagpersoner du kjenner. De vil kunne gi deg noen tips til hva som bør vektlegges.
    1. Sjekk tilgjengelige nettressurser, her kan du finne mye nyttig informasjon.
    1. Ta korte pauser underveis i lesingen. 25 minutter lesing 5 minutter fri. Hjernen din kan bare tilegne seg en viss mengde informasjon om gangen!
    1. Lev Sunt! Få nok søvn, legg inn treningen og spis skikkelig. Dette vil resultere i bedre resultater på eksamen.
    1. Tegn og lag visuelle fremstillinger, tankekart eller diagrammer. De visuelle representasjonene av stoffet vil hjelpe deg å huske det bedre.
    1. Forklar pensumet til andre. Gjenfortell det du har lært så fester kunnskapen seg godt.
    1. Sett mobilen i flymodus, og skru av tv’en! Du trenger å fokusere, fjern distraksjoner. Ta kontroll over eksamensangsten. Lytt til beroligende musikk, strekk ut og pust dypt.

Studietips til eksamen – Studer sammen med andre – Kontakt oss for å begynne å studere ved Philini Instituttet.