23/5 regelen

Denne artikkelen gir deg svar på følgende:

 • Hvem er 23/5 regelen for og hva går den ut på?
 • Hvilke fag kreves det å ta eksamen i?
 • Hva betyr 5 års arbeidserfaring eller utdannelse?
 • Hvordan Philini Instituttet kan bistå deg med studiekompetanse med 23/5 regelen

Hva er 23/5 regelen?

23/5 regelen er en regel som er ment som hjelp til deg som er over 23 år og ønsker å oppnå generell studiekompetanse. 

Mange unge mennesker slutter å slutte på videregående uten å oppnå generelle studiekunnskaper. Det er mange forskjellige årsaker til dette, men selv om du ikke oppnådde generell studiekompetanse da du gikk på videregående skole, kan du få det senere. 

 Selve regelen har noen kriterier som man må oppfylle. Tallet 23 indikerer hvilken aldersgruppe regelen gjelder for. 23/5-regelen gjelder for deg som fyller 23 år det året du søker om opptak til høyere utdanning. Tallet 5 refererer til et krav om minst 5 års arbeidserfaring eller utdannelse. Hvis du oppfyller disse to kriteriene, trenger du bare en eksamen i 6 spesifikke fag, som ofte kalles studiekompetansefagene, for å oppnå generell studiekompetanse. Merk at du kan bli scoret i henhold til 23/5-regelen selv om du har tilegnet deg generell studiekompetanse på en annen måte. 

Hvis 23/5-pakken er noe for deg, kan du velge fag og registrere deg ved å klikke her -> Fag og priser

Hvilke fag må jeg ta eksamen i? 

23/5-regelen krever at du tar eksamen i 6 konkrete fag for å få studiekompetanse. Disse 6 fagene, som ofte kalles studiekompetansefagene er; 

 • Norsk
 • Engelsk
 • Historie
 • Samfunnsfag 
 • Matematikk
 • Naturfag 

Dette tilsvarer et år på videregående skole. Merk at norskfaget inkluderer skriftlig, muntlig og sidemål. Dersom du tar eksamen som privatist, må du også ta eksamen i engelsk skriftlig og muntlig. 

Når du søker opptak til høyere utdanning via 23/5-regelen, vil disse seks fagene danne grunnlaget for karakterpoengene dine. Husk at du også kan legge til andre poeng som;

 • Språkpoeng
 • Alderspoeng
 • Kjønnspoeng 

Summen av dette vil utgjøre dine konkurransepoeng. 

Hva betyr 5 års arbeidspraksis eller utdanning?

23/5-regelen krever at du kan vise til 5 år med enten arbeidspraksis eller utdanning, eller begge deler. Dette kalles ofte “krav til praksis” innen 23/5-regelen og du som søker må kunne dokumentere dette. 23/5-regelen krever at dette er fulltid som betyr at din arbeidspraksis og utdanningen må være fulltid over 5 år. Dersom du ønsker å registrere fulltidsjobb som arbeidspraksis mot 23/5-regelen, så regnes en fulltids arbeidsuke som 37,5 timer i uka. Dersom du har jobbet mindre, så må det regnes om til prosent. Merk at dersom du har jobbet mer enn fulltid, altså over 100% med arbeid i et år, så regnes det ikke om til 1,5 år. Det vil fortsatt kun regnes som 1 års fulltidsarbeid. 

Det samme gjelder dersom du har studert ved siden av arbeidet ditt. Det betyr at 100% studier i tillegg til 100% jobb over ett år, ikke vil gi deg 2 års praksis etter 23/5-regelen. Dette kalles overlapping og blir ikke godtatt.

Listen over arbeidspraksis som godkjennes innen 23/5-regelen for å dekke kravet inkluderer blant annet læretid, militærtjeneste, siviltjeneste, frivillig arbeid, m.m. Det betyr at det ikke kun er vanlig lønnet arbeid som teller som arbeidspraksis mot 23/5 regelen. 

 

Hvordan kan Philini Instituttet hjelpe?

Philini Instituttet har god kompetanse på 23/5-regelen og vi kurser studenter som ønsker å ta opp studiekompetansefagene som privatist. Våre lærere er kompetente i fagene de underviser i og har god kjennskap til privatist eksamen. Slik er de godt forberedt for å hjelpe deg med å oppnå målet om generell studiekompetanse. 

Dersom du er usikker på om du møter kravene i, så kan du ta kontakt med en av våre rådgivere for å få en evaluering. Da vil du få en tilbakemelding om du kvalifiserer til å søke opptak via 23/5-regelen og eventuelt hvilke fag du trenger å ta. Husk at det også er mulig å ta fag på nytt dersom du ønsker å øke skolepoengene dine, selvom du søker via denne regelen. 

Hos Philini Instituttet kan du kjøpe en pakke som heter 23/5-pakken. Denne pakken inneholder kursing i de 6 studiekompetansefagene som kreves for å søke opptak til høyere utdanning via 23/5-pakken. 

Les gjerne mer om dette temaet på utdanning.no eller få gratis rådgivning for å vite mer.