Klasseromsundervisning gir de beste resultatene

Å ta eksamen som privatist er noe man i utgangspunktet kan gjøre helt på egenhånd, men er det den beste løsningen i arbeidet mot å få generell studiekompetanse med best mulig karakter? Vi mener at klasseromsundervisning gir de beste resultatene. 

Å ta eksamen som privatist innebærer at man melder seg opp til eksamen i de vgs fagene man trenger. Dette kan være fordi du ønsker å forbedre karakterene dine for å komme inn på konkrete studier, for å ta nye fag som du trenger for å komme inn på spesifikke studier på universitet eller høyskole, eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Det er opp til deg selv om du ønsker å studere på egenhånd eller ønsker hjelp i form av klasseromsundervisning.

Hos oss får du:

 • Veiledning og målrettet hjelp for å oppnå best mulig karakter på din privatisteksamen. 
 • Tett oppfølging og god dial med en lærer ansikt til ansikt. 
 • Undervisning i et klasserom sammen med andre elever. 
 • Prøveeksamen med gjennomgang av oppgavene og samtale med læreren om din besvarelse.
 • Tilbakemeldinger på oppgaver.
 • Individuelle samtaler med lærer. 

Fordeler med klasseromsundervisning:

 • Nærkontakten med lærer.
 • Arbeide i grupper sammen med andre.
 • Delta i diskusjoner og refleksjoner
 • Læreren differensiere undervisningsmetodene etter dine behov.
 • Du får raske svar på spørsmål du har. 
 • I klasserommet øver du på muntlig presentasjoner.
 • Faste tider, få bedre struktur på dine studier.
 • Individuell veiledning tilpasset deg og ditt nivå.

Undervisningen på Philini Instituttet foregår i lyse moderne klasserom som er godt spesielt tilrettelagt for  undervisning. Du møter likesinnede studenter som også ønsker å arbeide strukturert med faget.

Læreren er en fagperson som fokuserer på å motivere deg, undervise og hjelpe deg forstå det som er relevant for å få best resultat på eksamen. Klasseromsundervisning er med på å holde læringstrykket oppe. Det er enklere å beholde fokus når du er i et klasserom. Klasseromsundervisning gir de beste resultatene.

Meld deg på fag her.