Få generell studiekompetanse

Få generell studiekompetanse: I denne artikkelen svarer vi på følgende spørsmål: 

 • Hva er generell studiekompetanse og når trenger jeg det? 
 • Finnes det bare en måte å opparbeide seg generell studiekompetanse på?
 • Kan hvem som helst få generell studiekompetanse? 
 • Finnes det muligheter for de som er blitt eldre men nå ønsker en mulighet til videre studier? 
 • Kan man få generell studiekompetanse dersom man har gått yrkesfag og kun fått fagbrev? 
 • Er det dyrt å få seg det?

Hva er generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er et krav for å bli tatt opp til høyere utdanningsinstitusjoner, som høyskoler og universiteter. Det er også et bevis på at du har kompetansen og grunnlaget som kreves for å kunne studere videre ved høyere utdanningsinstitusjoner. 

For de som oppnår generell studiekompetanse direkte fra videregående skole, betyr dette at de har bestått en rekke forskjellige fag. Men det finnes alternativer for de som ikke oppnådde generell studiekompetanse i videregående skole. I så fall kan det innebære en litt annen fagkombinasjon, avhengig av hvilke papirer du har fra videregående. Du kan kontakte en av våre rådgivere ved Philini Instituttet for å få hjelp til å finne ut av det. Hvis du vil ta opp fag, kan du klikke på følgende lenke for å velge fag og registrere deg: Fag og priser

Hva trenger jeg generell studiekompetanse til?

Generell studiekompetanse er bevist i form av vitnemål etter fullført videregående skole, med bestått karakter, eller via privatisteksamen. Vitnemålet avgjør om du har kompetansen som trengs for å studere videre ved høyere utdanningsinstitusjoner. 

Studiekompetansen fungerer altså ikke som fagbrev der du senere kvalifiserer for et yrke. Den generelle studiekompetansen er bare et bevis på at du kan studere videre. Dette betyr at generell studiekompetanse bare kan brukes til opptak til videre studier ved enten høyskole eller universitet. Hvis du vil ha en karriere som innebærer å studere ved en høyskole eller et universitet, må du derfor ha generell studiekompetanse. 

Husk at du enkelt kan velge å forbedre bare noen av karakterene dine for å øke karaktersnittet ditt.

Hvordan kan jeg få generell studiekompetanse?

Det er flere måter å oppnå dette på. Den vanligste måten er gjennom et vitnemål fra videregående. Om du ikke har det,  er det flere gode løsninger avhengig av hvilken utdannelse du allerede har. Det finnes løsninger for de som er voksne med arbeidserfaring, i tillegg til ulike ordninger for de som har fullført to- og treårige yrkesfag og har opparbeidet seg fagbrev eller svennebrev.
Ønsker du å ta opp fag, velg fag og registrer deg som privatist ved å klikke på denne lenken -> Fag og registrering

Jeg er voksen og ønsker å få generell studiekompetanse

Det er gode muligheter for å oppnå generell studiekompetanse for deg som har blitt voksen. Da er 23/5-regelen veldig relevant. Dette er en regel som gjør det lettere å oppnå generell studiekompetanse etter at du har blitt voksen. Du kan oppnå generell studiekompetanse ved bare å ta eksamen i 6 fag hvis du er fyllt 23 år eller er eldre. og i tillegg har 5 års kontinuerlig arbeidserfaring. Hvis 23/5-regelen er relevant for deg for å oppnå generell studiekompetanse, kan du velge 23/5 pakken, eller kontakte en av våre rådgivere. 

Yrkesfag med påbygg

Dersom du har gått yrekesfag, kan du ta påbygg for å oppnå generell studiekompetanse. Det finnes påbygg både for toårig yrkesfag og treårig yrkesfag.

Jeg har et toårig yrkesfag. 

Generell studiekompetanse er tilgjengelig for alle. Hva du må gjøre for å oppnå generell studiekompetanse avhenger av hva slags formell kompetanse du har fra før av. Dersom du har gått toårig yrkesfag så har du hatt mindre undervisning innen en del fellesfag. Du trenger derfor å ta eksamen i de fagenene eller delene av fag som du ikke tok på videregående skole. For deg som har fagbrev fra toårig yrkesfag, vil disse fagene være:

 • Norsk
 • Historie
 • Naturfag
 • Matematikk 2P og Y
 • Kroppsøving (Vi tilbyr for øyeblikket ikke kroppsøving)
 • Ett programfag (Vi tilbyr for øyeblikket ingen programfag)

 Jeg har treårig yrkesfag.

Treårig yrkesfag betyr at du er enda nærmere målet om å oppnå generell studiekompetanse. Du trenger ikke ta kroppsøving eller program fag som privatist for å oppnå generell studiekompetanse. Du trenger kun å ta eksamen i fire fag som privatist for å få generell studiekompetanse. Disse fire fagene er :

 • Norsk
 • Historie
 • Naturfag
 • Matematikk 2P og Y

Hva koster det å få generell studiekompetanse?

Å få generell studiekompetanse som voksen trenger ikke være en dyr affære. Selve eksamen har en fastpris. I Viken fylkeskommune koster det i underkant av 1200 kroner å ta eksamen som privatist i et nytt fag eller et fag som ikke er bestått. Dersom du ønsker å ta eksamen i et fag som du allerede har mottatt karakter i, så koster det i underkant av 2500 kroner i Viken Fylkeskommune. 

Disse prisene kan variere fra semester til semester. Oppdaterte priser finner man alltid på fylkeskommunen sine hjemmesider. 

Vi anbefaler alle som skal ta eksamen som privatist å ta et kurs i forkant av eksamen. Philini Instituttet tilbyr ulike enkeltkurs og ulike pakkeløsninger. Kursing i enkeltfag varierer noe i pris, avhengig av fag.  De ulike fagpakkene er en billigere løsning, enn å bestille fagene enkeltvis. 

Når du benytter deg av kurs ved Philini Instituttet, er du garantert undervisning som er direkte rettet mot eksamen i det faget du tar. Våre lærere er kompetente i fagene de underviser i, og vår filosofi er at god oppfølging gir gode resultater. Hos oss møter du fagpersoner som er tilgjengelige og imøtekommende. 

Du finner mer informasjon om priser, fag og pakker på Fag og priser, eller ved å ta kontakt med en av våre rådgivere.

Les gjerne mer om dette på utdanning.no