Påbygg med eller uten Fagbrev


Påbygg med eller uten Fagbrev


Påbygg med fagbrev

Dette er de fagene du må ta for å få generell studiekompetanse om du har gått et yrkesfaglig løp og fått fagbrev:

 • Norsk Påbygg (Helår Vår/Høst )
 • Historie påbygg (Ett semester)
 • Matematikk 2P-Y (Ett semester)
 • Naturfag Påbygg (Ett semester)

Etter å ha bestått disse fagene til Vg3 påbygging, kvalifiserer du for opptak til høyere utdanning. Med studiekompetansen står du sterkere og blir mer attraktiv for bedrifter når du skal få deg jobb. 

Dette studiet gir deg rett til å søke studielån fra Lånekassen.  

Påbygg uten fagbrev

Om du har bestått Vg1 og Vg2 men ikke har fagbrev så må du ta de samme fire fagene som nevnt over men i tillegg:

 • Lese kroppsøving på egenhånd 
 • Ta et særskilt programfag som feks Geofag 1. (Et fordypningsfag i Geografi).

Hvis du allerede har bestått matematikk 1P-Y så kan du erstatte 2P-Y fra vg3 påbygg med matematikk R1 eller S1 og dermed oppfylle kravet til studiekompetanse med 224 årstimer matematikk.

Du kan ta “Påbygg med fagbrev” i lærlingtiden for å spare tid. Du kan ta fagene på kvelden hos oss eller som nettkurs. Tar du påbyggsfagene mens du er lærling, vil du stå bedre rustet til å gjennomføre fagprøven – ikke minst med tanke på behovet for gode matematikkunnskaper! 

Dette studiet gir deg rett til å søke studielån fra Lånekassen.

Eksamen og timetall

Fagene i Påbygg med eller uten fagbrev inneholder både skriftlig og muntlig-praktisk eksamener. Skriftlige eksamener er sentralt gitt mens muntlige eksamener blir gitt lokalt av eksamenskontoret i fylket.

Årstimene til disse fagene gir følgende studiebelastning om du tar de på ett semester:

Med fagbrev

 • Norsk Påbygg 393 årstimer
 • Historie påbygg 40 årstimer 
 • Matematikk 2P-Y 40 årstimer
 • Naturfag Påbygg 4 årstimer 

I tillegg kommer disse om du ikke har fagbrev:

 • Kroppsøving 176 timer
 • Valgfritt programfag 140 timer

Les mer om fagene her:

Norsk

Matte

Historie

Naturfag

Velg:

 • Total: 0 kr

Oppstart av kurset:

Uke 3

Oppsummert


Med fagbrev

 • Norsk Påbygg 393 årstimer
 • Historie påbygg 40 årstimer 
 • Matematikk 2P-Y 40 årstimer
 • Naturfag Påbygg 4 årstimer 

I tillegg kommer disse om du ikke har fagbrev

 • Kroppsøving 176 timer
 • Valgfritt programfag 140 timer

Pris

Påbygg med fagbrev 45.500,-

Påbygg uten fagbrev 54.500,-